Giovanni_Battista_Tiepolo_096

“Little Thunder. Święta Katarzyna ze Sieny” – koncert premierowy

8 marca 2022 roku, podczas Festiwalu Nowe Epifanie, w budynku Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się premiera muzyczno-słownego utworu Katarzyny Szwed. Utwór oparty jest na historii życia św. Katarzyny ze Sieny i składa się z siedmiu partii wokalnych oraz partii instrumentalnej. Premierowy koncert wykona międzynarodowa grupa muzyków-aktorów pod przewodnictwem Julianny Bloodgood. Producentem wydarzenia jest Warszawskie Towarzystwo Sceniczne.

Utwór Katarzyny Szwed jest próbą dotarcia do esencji mistycznego doświadczenia świętej Katarzyny za pomocą przekazania możliwie najgłębszych emocjonalnych i duchowych warstw tekstu. Na scenie artyści starają się oddać ekstremalny, ekstatyczny i doprowadzający nieuchronnie do samounicestwienia charakter mistycyzmu głównej bohaterki. Na gruncie muzycznym przejawiać się to będzie w połączeniu środków radykalnie ekspresyjnych ze środkami wysublimowanymi i nasyconymi ciszą. Mając świadomość historycznego kontekstu opowiadanej historii, kompozytorka odwołuje się do włoskiej polifonii XIV wieku. Sięga do źródeł muzyki zarówno religijnej, jak i ludowej tego czasu. W utworze wykorzystane są instrumenty z epoki, także te będące symbolem świętej Katarzyny, które towarzyszą jej tradycyjnie na portretach – dzwonki i tamburyny.

Koncert “Little Thunder. Święta Katarzyna ze Sieny” jest efektem badań terenowych we Włoszech, ukierunkowanych na dotarcie do autentycznych źródeł wiedzy o kontekście życia świętej Katarzyny. Autorkom udało się dotrzeć nie tylko do wielu organizacji związanych z postacią świętej Katarzyny oraz do imponujących zbiorów bibliotecznych Academii Chigiana w Sienie, obejmujących wiele źródłowych materiałów muzycznych z XIV wieku, lecz również do literatury na temat muzycznego życia Sieny w tamtym czasie.

Elementy teatralne utworu odwołują się do tradycji teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego, z którego wywodzą się główni soliści i pomysłodawcy projektu. Przy pomocy oszczędnych, lecz wyrazistych środków, artyści starać się będą wywołać u publiczności stan totalnego katharsis.

Większość wykonawców występowała wielokrotnie w Polsce oraz tworzyła część zespołu Teatru Pieśni Kozła we Wrocławiu. Większość z nich określić można jako propagatorów oraz kontynuatorów tradycji teatru ubogiego Jerzego Grotowskiego.

TWÓRCY I WYKONAWCY

Kompozytorka:
Katarzyna Szwed

Autorki tekstu:
Julianna Bloodgood

Danielle Blackbird

Dyrektorka muzyczna:
Lilianna Krych

Wykonawcy:
Julianna Bloodgood

Olga Kunicka

Rhianna Compton

Paulina Krupa

Nene Barini

Sarai O’gara

Ditte Berkley

Rafał Habel

Koordynator projektu:

Radosław Wójcik

Produkcja:
Warszawskie Towarzystwo Sceniczne


Utwór “Little Thunder. Święta Katarzyna ze Sieny” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Partnerzy

Tagi: Brak tagów

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *