„Dialogi – muzyczne spotkania w historycznych pracowniach artystycznych” to cykl mikro-koncertów w przestrzeniach, w których tworzyli najważniejsi warszawscy artyści: malarze, rzeźbiarze, projektanci mody, fotografowie. Celem wydarzenia jest zbliżenie sztuki wizualnej i muzyki oraz pokazanie jak mogą ze sobą dialogować i na siebie nawzajem oddziaływać. Dialogi… to kameralne spotkania, których bohaterami są nie tylko występujący artyści, ale także właściciele i opiekunowie pracowni, słuchacze i – wreszcie – same przestrzenie, w których się pojawiamy. 

W pierwszej edycji w 2022 roku spotkaliśmy się w pracowniach Karola Tchorka, Grażyny Hase, Rodziny Jarnuszkiewiczów, Wandy Czełkowskiej i Rodziny Dłużniewskich. 

Każde ze spotkań składało się z koncertu i oprowadzania kuratorskiego po pracowni – gospodarzami byli obecni opiekunowie pracowni lub artyści w nich działający. W ramach koncertów wystąpili uznani muzycy, którzy każdorazowo wykonali specjalnie opracowany, korespondujący z twórczością wybranego artysty i z miejscem oraz duchem pracowni program. Ponadto, przy każdym koncercie zaprezentowany został utwór improwizowany, dziejący się „tu i teraz”, inspirowany twórczością artysty, do którego pracowni należy/należała oraz samym miejscem.

Podczas koncertów wystąpili uznani muzycy: Mikołaj Trzaska, Tansman Trio, Hashtag Ensemble, Maciej Zimka i Wiesław Ochwat oraz Maria Sławek i Marcin Zdunik. 

Idea dialogu spełniała się więc na kilka różnych sposobów: poprzez metaforyczną rozmowę twórców z różnych dziedzin realizującą się w doborze repertuaru; poprzez stworzenie nowych utworów ściśle związanych z pracowniami i ich twórcami oraz poprzez oprowadzania kuratorskie przybliżające działalność artystów, specyfikę ich twórczości oraz historię pracowni.  Interdyscyplinarne spotkania pozwoliły na stworzenie wyjątkowego, muzycznego obrazu pracowni, a zaproszeni artyści-muzycy dodali  kolejną warstwę interpretacyjną do dzieł w nich się znajdujących. Pracownie stały się nową platformą do dialogu pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki, skłoniły też zaproszonych muzyków i słuchaczy do pogłębienia swojej wiedzy na temat współczesnej twórczości wizualnej.

„Dialogi…” były nominowane do konkursu miasta st. Warszawy na najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR .

Pomysłodawczynią i kuratorką projektu jest skrzypaczka Maria Sławek. 

We wrześniu 2023 rozpoczynamy drugi sezon „Dialogów – muzycznych spotkań w historycznych pracowniach artystycznych”!

Kolejny raz zapraszamy na mikro-koncerty w niezwykłych przestrzeniach, w których tworzyli najważniejsi dla Warszawy artyści i artystki!

Tym razem spotkamy się aż siedem razy, a wśród artystów, którzy przyjęli nasze zaproszeni znaleźli się: Dominik Strycharski, Messages Quartet, Ewa Leszczyńska, Jakub Jakowicz, Maciej Kułakowski, trio Mikołaja Trzaski, Mateusz Kowalski, Anna i Krzysztof Firlus, Joanna Freszel i Łukasz Chrzęszczyk. 

Szczegóły już niebawem na naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). 

(fot. Anita Wąsik-Płocińska)