Stowarzyszenie, oprócz organizowania koncertów i występów chóralnych, zajmuje się także szerzej zakrojoną działalnością kulturalną i edukacyjną. Wśród jego działań można wymienić:

  • projekt „Mokotowskie Salony Muzyczne” we współpracy z Urzędem m.st. Warszawy dzielnicy Mokotów (2014), który polega na organizowaniu koncertów w domach prywatnych;
  • projekt operowy „Gwałt na Lukrecji” Benjamina Brittena z udziałem Britten-Pears Foundation, Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza (2013) – wystawiony 8 razy w Starej Drukarni PAP na Pradze oraz na Festiwalu Miskolc SZEM 2014 na Węgrzech;
  • kursy i warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych w ramach projektu „Miasto sztuki” w Jarosławiu we współpracy z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu (2011, 2012, 2013);
  • projekt operowy Orlando Paladino Josepha Haydna we współpracy z Wydziałem Aktorskim Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziałem Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Wydziałem Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (w realizacji – styczeń 2015).