pasja

„Pasja wg św. Jana” w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie

We wtorek, 15 kwietnia, zapraszamy na koncert miłośników twórczości J.S. Bacha oraz wszystkich tych, którzy w Wielkim Tygodniu chcieliby uczestniczyć w misterium męki Pańskiej za pośrednictwem muzyki.

Termin „pasja”, od słowa passio – łac. cierpienie, choroba, męka, namiętność, wzmożone uczucie, w muzyce oznacza prezentację ewangelicznej historii męki Jezusa Chrystusa. Utwory tego typu były wykonywane już w IV w., a największą popularność zdobyły w średniowieczu, renesansie i baroku.

„Pasja według św. Jana” to wcześniejsza z dwóch pasji Jana Sebastiana Bacha, które zachowały się w całości. Utwór ten został napisany na zamówienie Rady Miejskiej, a jego premiera odbyła się w Wielki Piątek 1724 roku w Kościele św. Tomasza w Lipsku, w którym Bach zajmował stanowisko kantora. Pasja składa się z dwóch części, obejmujących 68 numerów, i trwa 2 godziny.

W koncercie, który odbędzie się 15 kwietnia, o godz. 20, w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela przy ul. Kanoniej 6, udział wezmą: Aleksander Kunach tenor (Ewangelista), Maciej Falkiewicz – bas (Jezus), Bożena Bujnicka – sopran, Marcin Gadaliński – alt, Michał Dembiński – bas, Jakub Szafrański – bas (Piłat). Towarzyszyć im będą: Chór Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego i Orkiestra Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej UMFC pod opieką artystyczną dr hab. Agaty Sapiechy. Partie solowe z chóru wykonają: Anastazja Golachowska i Paweł Kowalewski. Całość poprowadzi Lilianna Krych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął JE Kardynał Kazimierz Nycz – Metropolita Warszawski, natomiast patronat medialny sprawuje Radio Warszawa.

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.

Comments are closed.